Študujte na najlepšej ekonomickej fakulte na Slovensku

Ponúkame dva atraktívne študijné programy

  • financie, bankovníctvo a investovanie
  • ekonomika a manažment verejnej správy
PODAŤ PRIHLÁŠKU  

Financie, bankovníctvo a investovanie

  • Máme akreditované všetky tri stupne štúdia
  • Budete rozumieť súkromným a verejným financiám vo všetkých ich oblastiach, zvládnete podnikové, rodinné aj medzinárodné financie
  • Naučíte sa orientovať a pôsobiť na finančných trhoch a burzách
  • Osvojíte si základy podnikania, platnú legislatívu aj moderné formy elektronického obchodovania
VIAC INFO

Ekonomika a manažment verejnej správy

  • Máme akreditované všetky tri stupne štúdia
  • Budete rozumieť ekonomike a financiám štátu, regiónu a mesta
  • Naučíte sa manažovať mesto, nemocnicu, neziskovú organizáciu, firmu, kultúrne centrum
  • Naučíte sa písať a manažovať úspešné projekty v súkromnom aj verejnom sektore
VIAC INFO